filmmaker, researcher | eva@evavanpelt.nl

Brigitte_kus_metro.JPG

Werk in uitvoering/Work in progress

Etiquette voor zondige naties/etiquette for sinful nations

Hoe gaan bevolking en overheden om met de zwarte bladzijden uit de nationale geschiedenis? Dat is de centrale vraag in deze lange documentaire over de Duitse herinneringscultuur.

/

How do people and governments cope with the black pages of their countries’ history? That’s the central question of this feature documentary about the German remembrance culture.

nazi-parade.jpg
 

Een kleine liefdesgeschiedenis/A short history of love

In deze korte webdocumentaire zijn we getuige van de liefdesgeschiedenis die de Duitse Brigitte met ons deelt via dagboekfragmenten. Ze probeert te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze duizenden euro’s heeft overgemaakt aan een man die haar online de liefde verklaarde.

/

In this short web documentary we witness the history of the love life of Brigitte, a German woman who trusts us with her diary entry’s of the past years. She tries to figure out how she came to send thousands of euro’s to a man who declared her unconditional love, online.

Brigitte_still4.jpeg